Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DIREKTIVA 2009/128/ES

Področje uporabe pesticidov ureja spodaj navedena Direktiva, ki jo na kratko z angleško kratico poimenujejo SUD = Sutainable Use Directive. Direktiva vključuje vsa pomembna področja prometa, uporabe, usposabljanja, nacionalnih akcijskih programov za zmanjšanje tveganja zaradi uporabe pesticidov in zbiranja in obdelovanja podatkov ter poročanja Evropske Komisije o napredku Evropskemu Parlamentu.  Direktiva postavlja splošni okvir za ta področja, države članice pa imajo obvezo izvajanja ukrepov v tem okviru.

 

Direktiva je v slovenski pravni red prenesena z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št 83/2012).

 

Direktiva in zakon med drugim določata tudi vzpostavitev sistema za nadzor naprav v uporabi za nanašanje pesticidov.

 

Druga direktiva na seznamu - Direktiva glede strojev za nanašanje pesticidov - pa določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati nove naprave, preden se dajo v promet. Ta Direktiva je prenešena v slovenski pravni red s predpisi na področju gospodarstva.

 

 

Nazaj

 

CELEX št.

SLOVENSKI PREVODI EU PREDPISOV

32009L0128

DIREKTIVA 2009/128/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov

32009L0127

DIREKTIVA 2009/127/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 21. oktobra 2009 o spremembah Direktive 2006/42/ES glede strojev za nanašanje pesticidov