Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOBROBIT ŽIVALI

    

Datum posodobitve strani: 28.5.2015

 

NACIONALNA ZAKONODAJA

Zakon o zaščiti živali

Zakon o ratifikaciji Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, spremembe konvencije ter dodatkov I, II, III in IV h konvenciji

Uredba o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o prepovedi dajanja v promet ter uvoza v Skupnost ali izvoza iz Skupnosti krzna mačk in psov ter izdelkov, ki vsebujejo tako krzno

Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst

Uredba o živalskem vrtu in živalskemu vrtu podobnem prostoru

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb Uredbe Sveta (ES) o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim

Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu

Pravilnik o strokovnem svetu za zaščito živali

Pravilnik o zaščiti živali med prevozom

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali

Pravilnik o etični komisiji za poskuse na živalih

Pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščih

Pravilnik o načinih usmrtitve živali iz veterinarskih razlogov, živali, ki se jih redi za proizvodnjo krzna, ter odvečnih enodnevnih piščancev in zarodkov v odpadkih iz valilnice

Pravilnik o označevanju živali prosto živečih vrst v ujetništvu

Pravilnik o pogojih, ki jih morata za pridobitev koncesije izpolnjevati živalski vrt in zavetišče za zapuščene živali

Pravilnik o zaščiti živali pri zakolu

Pravilnik o zaščiti hišnih živali

Pravilnik o zaščiti rejnih živali

Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih

Pravilnik o načinu in postopku ustavljanja vozil, ki prevažajo živali v cestnem prometu

EU ZAKONODAJA

Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97

Uredba Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi