Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBRAZCI

REGISTRACIJA / ODOBRITEV ŽIVILSKEGA OBRATA

1.      Registracija živilskega obrata

 

Od 1. januarja 2006 morajo vsi nosilci živilske dejavnosti v državah članicah Evropskih unije v skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 852/2004/ES o higieni živil, obvezno registrirati svoj živilski obrat, v katerem izvajajo katerekoli aktivnosti z živili.

Postopek registracije obratov na področju živil rastlinskega in živalskega izvora podrobneje opredeljuje Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil (Ur. list RS, št. 96/2014).

 

OBRAZCI ZA REGISTRACIJO:

 

a) Register primarnih proizvajalcev živil in krme rastlinskega izvora

VLOGA za registracijo obratov primarnih proizvajalcev živil in krme rastlinskega izvora, registracija obratov nosilcev dejavnosti na področju krme, izjava proizvajalcev krme

 

b) Register živilskih obratov

Obrazec vloge za registracijo živilskega obrata in spremembo podatkov o obratu

 

c) Nosilci živilske dejavnosti iz prejšnjega odstavka, ki v evidence po 2 odstavku 3. člena Pravilnika še niso vpisani oziroma ne bodo oddali zbirne vloge in želijo začeti z eno od spodaj navedenih živilskih dejavnosti, lahko izvedejo registracijo obrata z naslednjimi obrazci:

 

Ribiški proizvodi in školjke:

- Obrazec za vpis v register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov

 

Med in čebelji pridelki vključno z njihovo predelavo na čebelarstvu:

- Obrazec za vpis čebelnjaka v Register čebelnjakov

 

Surovo mleko, jajca, zakol majhnih količin perutne in kuncev na mestu izvora ter druge kategorije živali:

- Obrazec za stalež živali po vrstah in kategorijah rejnih živali

  (navodila za izpolnjevanje)

 

2.      Odobritev obrata za proizvodnjo živil živalskega izvora

 

Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil (Uradni list RS, št. 96/14) določa, da je odobritev živilskega obrat obvezna, če gre za obrate, ki izvajajo dejavnosti:

a)     na podlagi odločitve, ki jo sprejme Evropska komisija;

b)     za katere so določene zahteve v Prilogi III Uredbe 853/2004/ES, razen v primeru zahtev, ki veljajo za primarno proizvodnjo in prodajo na drobno;

c)     iz priloge III Uredbe 853/2004/ES, če obrat prodaje na drobno odda več kot 25 odstotkov živil živalskega izvora, ki so predmet njegovega poslovanja, drugim obratom prodaje na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika.

 

Obrazec vloge za odobritev obrata

IZJAVA O PREHRANSKI VARNOSTI (FCI)