Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ŽIVALSKI STRANSKI PROIZVODI

 

Seznam obratov za živalske stranske proizvode (ŽSP) v Sloveniji 

Uredba (ES) št.: 1069/2009

 

List of animal by-products (ABP) establishments in Slovenia 

Reg. (EC) No. 1069/2009

 

Seznam vseh ŽSP obratov v Sloveniji

Complete list of ABP establishments in Slovenia

 

Obrati po oddelkih / Establishments by sections:

 

Oddelek I: Obrati ali objekti, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in obrati za skladiščenje živalskih stranskih proizvodov
Section I:Establishments or plants carrying out intermediate activities and plants, storing animal by-products

Oddelek II:Obrati ali objekti za skladiščenje pridobljenih proizvodov
Section II: Establishments or plants for the storage of derived products

Oddelek III:Sežigalnice / sosežigalnice / objekti za zgorevanje
Section III:Incineration/ co-incineration/ combustion plants

Oddelek IV:Predelovalni obrati
Section IV:Processing plants

Oddelek V: Oleokemijski obrati
Section V: Oleo-chemical plants

Oddelek VI:Obrati za pridobivanje bioplina
Section VI: Biogas plants

Oddelek VII: Obrati za kompostiranje – kompostirnice
Section VII: Composting plants

Oddelek VIII: Obrati za proizvodnjo hrane za hišne živali
Section VIII: Petfood plants

Oddelek IX: Obrati ali objekti za ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi ali pridobljenimi proizvodi za namene zunaj krmne verige
Section IX: Establishments or plants handling animal by-products or derived products for purposes outside the feed chain

Oddelek X: Registrirani uporabniki živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov za posebne namene
Section X: Registered users of animal by-products and derived product for specific purposes,

Oddelek XI: Zbirni centri
Section XI: Collection centres

Oddelek XII: Obrati ali objekti za proizvodnjo organskih gnojil ali sredstev za izboljšanje tal
Section XII: Establishments or plants manufacturing organic fertilisers or soil improvers

Oddelek XIII: Drugi registrirani nosilci dejavnosti
Section XIII: Other registered operators

 

Seznam ŽSP obratov v državah članicah EU in tretjih državah je dostopen na spletni strani Komisije.