Skoči na vsebino

VPIS V FITO REGISTER PO ZAHTEVAH ZA LESEN PAKIRNI MATERIAL

Za registracijo je potrebno vložiti vlogo na predpisanih obrazcih:

Vloga za vpis v FITO-register

Izjava obrata

Vprašalnik o tehnični opremljenosti obrata

ZAHTEVE ZA REGISTRACIJO

  • preverjena tehnična opremljenost in usposobljenost proizvajalca s strani pooblaščenega organa za potrjevanje,

  • zagotovitev odgovorne osebe in podpis izjave.

Proizvajalci si z registracijo pridobijo registrsko številko, ki je sestavni del uradne oznake na lesu, ter dovoljenje za uporabo te oznake.

 

SEZNAM REGISTRIRANIH OBRATOV V RS

 

 

Obrati, ki so pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin registrirani za posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala v skladu s standardom ISPM-15.

 

Glej tudi Lesen pakirni material (link)