Skoči na vsebino

VPIS V FITO REGISTER

Vloga za vpis v FITO register v skladu s Pravilnikom o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 94/05, 54/07 in 44/13) - glej PISRS

  • NAVODILA (link)
  • OBRAZEC 1 (Osnovni podatki o imetniku in odgovorni osebi za zdravstveno varstvo rastlin) pdf
  • OBRAZEC 2 (Osnovni podatki o mestu pridelave) pdf
  • OBRAZEC 3 (Izjava imetnika, ki je zavezanec za vpis v FITO-register) pdf
  • DODATEK: Vprašalnik za izdajanje rastlinskih potnih listov pdf
    • Seznam rastlin pdf

Glej tudi Registracija in trgovanje z rastlinami znotraj EU (link)