Skoči na vsebino

VLOGA ZA ODŠKODNINO

Pravilnik o odškodninah določa postopek uveljavljanja odškodnine na področju zdravstvenega varstva rastlin, sestavo in delo komisije ter podrobnejše kriterije za določitev višine odškodnine za uničene ali drugače odstranjene rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete, v zvezi z odrejenimi ukrepi za zatiranje in preprečevanje širjenja škodljivih organizmov.