Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAVODILA RPL

Navodila za izpolnjevanje vloge za pridobitev dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov

 

Obrazec mora biti natančno izpolnjen s tiskanimi črkami in križci. V primeru, da so podatki nepopolni ali napačni, bo potrebna dopolnitev vloge.


Obrazec 4: VLOGA ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA

 

I. V prvi rubriki obrazca je prostor za vpis vašega naziva in vaše registrske številke iz FITO registra, ki vam je bila dodeljena ob vpisu v register. Če vanj še niste vpisani, pustite prostor za številko prazen.


II. Pod mesto / enoto pridelave vpišite vašo FITO ali KMG-MID številko mesta ali enote pridelave, ki vam je bila dodeljena pri vpisu v FITO register ali RKG. Če v enega ali drugega še niste vpisani, pustite prostor za številko prazen.


III. S križcem označite, ali gre za prvo vlogo,  za razširitev že obstoječega dovoljenja ali za razveljavitev dovoljenja.


IV:  S križcem označite, katere vrste rastlinskih potnih listov želite izdajati.

Možnih je več odgovorov:
– če boste rastline ali rastlinske proizvode prodajali tudi v varovana območja držav članic Evropske unije, to označite (ZP-Zona protecta), saj morajo biti med pridelavo pregledana po zahtevah teh območij;
– če prosite za dovoljenje kot uvoznik ali distributer rastlin in rastlinskih proizvodov, ki za premeščanje potrebujejo rastlinski potni list, označite vlogo za izdajo nadomestnih potnih listov.

 

V: S križcem označite, za katere rastline nameravate izdajati rastlinske potne liste.


Obrazec 5: IZJAVA

 

Na prazno polje izjave vpišite naziv pravne osebe oziroma za fizične osebe ime in priimek ter s križcem označite ustrezno pod izjavo:
1.  Možnih je več odgovorov
2.a  Možnih je več odgovorov
2.b  Možen je en odgovor
2.c  Možnih je več odgovorov
2.d  Možnih je več odgovorov
3. Možnih je več odgovorov
4.    Možen je en odgovor

 

Napišite datum in se podpišite.

 

Izpolnjen obrazec kopirajte in kopijo shranite doma!


Originalni izpolnjen obrazec pošljite na naslov:

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 Dunajska 22, 1000 Ljubljana

 

Vašo vlogo bomo na upravi pregledali in jo posredovali v nadaljnjo obravnavo pristojnemu fitosanitarnemu inšpektorju, ki bo pri vas opravil pregled in izdal zapisnik glede izpolnjevanja pogojev za izdajanje rastlinskih potnih listov (izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz registracije, in ustreznost vzorcev rastlinskih potnih listov glede vrste, oblike in vsebine).