Skoči na vsebino

VLOGA ZA IZDAJANJE RASTLINSKIH POTNIH LISTOV (RPL)

Vloga za izdajanje rastlinskih potnih listov v skladu s Pravilnikom o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 94/05, 54/07 in 44/13) - glej PISRS

  • NAVODILA (link)
  • OBRAZEC 4 (Vloga za pridobitev dovoljenja) pdf
  • OBRAZEC 5 (Izjava za pridobitev dovoljenja) pdf

PRIMERI oblikovanja Rastlinskega potnega lista pdf

 

 

Glej tudi Registracija in trgovanje z rastlinami znotraj EU (link)