Skoči na vsebino

PEČKARJI

Pridelovalec rastlin za saditev prijavi lokacijo drevesnice ali matičnega nasada pristojni enoti fitosanitarne inšpekcije pred nameravanim sajenjem pečkarjev (v letu sajenja) NAJPOZNEJE do 31. marca.

 

 

 

Fitosanitarni inšpektor odobri vzpostavitev drevesnice ali matičnega nasada na lokaciji, če ta izpolnjuje pogoje, predpisane s pravilnikom o: