Skoči na vsebino

KOŠČIČARJI

Pridelovalec rastlin za saditev prijavi lokacijo drevesnice ali matičnega nasada pristojni enoti fitosanitarne inšpekcije pred nameravanim sajenjem koščičarjev (v predhodnem letu zasaditve) NAJPOZNEJE do 31. marca.

 

Fitosanitarni inšpektor dovoli sajenje, če obstoječe gostiteljske rastline na predvideni lokaciji in v varovalnem pasu niso okužene s šarko oziroma če je imetnik izvršil vse odrejene ukrepe, predpisane s pravilnikom o:

Fitosanitarni inšpektor dovoli sajenje na nadomestni lokaciji, če je v teku rastne dobe še mogoče preveriti sum na šarko oziroma če v varovalnem pasu nove lokacije ni gostiteljskih rastlin.