Skoči na vsebino

LETNA PRIJAVA PRIDELAVE

Obrazec, navodila in seznami rastlin za letno prijavo pridelave:

 • OBRAZEC - 2019
 • IZJAVA .pdf in .doc
 • POMEMBNO: izpolnjen obrazec OBVEZNO pošljete po pošti (najbolje elektronski) na naslov enega od območnih uradov inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je pristojna za opravljanje fitosanitarnih pregledov:

OBMOČNI URAD

KONTAKTNI PODATKI

UPRAVNE ENOTE

Celje

Ljubljanska 1a, 3000 Celje

telefon: (03) 425 27070

e-mail:OU-Celje.UVHVVR(at)gov.si

Celje, Hrastnik, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje,Velenje, Zagorje ob Savi, Žalec

Koper

Ferrarska ulica 7, 6000 Koper

telefon: (05) 663 45 00

e-mail:OU-Koper.UVHVVR(at)gov.si

Izola, Koper, Piran, Sežana

Kranj

Kranjska cesta 16, 4202 Naklo

telefon: (04) 231 93 00

e-mail: OU-Kranj.UVHVVR(at)gov.si

Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič

Ljubljana

Dunajska 22, 1000 Ljubljana

telefon: (01) 234 45 50

e-mail:OU-Ljubljana.UVHVVR(at)gov.si

Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Ljubljana, Litija, Ribnica

Maribor

Cankarjeva ulica 25, 2000 Maribor

telefon: (02) 238 00 00

e-mail: OU-Maribor.UVHVVR(at)gov.si

Dravograd, Lenart, Maribor, Pesnica, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ruše, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica

Murska Sobota

Kocljeva 10, 9000 Murska Sobota

telefon: (02) 521 43 40

e-mail:OU-MurskaSobota.UVHVVR(at)gov.si

 

Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota

Nova Gorica

Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica

telefon: (05) 330 22 70

e-mail:OU-NovaGorica.UVHVVR(at)gov.si

 

Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin

Novo mesto

Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto

telefon: (07) 393 42 25

e-mail:OU-NovoMesto.UVHVVR(at)gov.si

 

Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trebnje

Postojna

Kolodvorska cesta 5a, 6230 Postojna

telefon: (05) 721 15 50

e-mail:OU-Postojna.UVHVVR(at)gov.si

 

Cerknica, Ilirska Bistrica, Logatec, Postojna, Vrhnika

Ptuj

Miklošičeva 5, 2250 Ptuj

telefon: (02) 798 03 60

e-mail: OU-Ptuj.UVHVVR(at)gov.si

Ormož, Ptuj

 • seznami rastlin:
  • Seznam rastlin - po rodovih (LAT.)pdf, doc
  • Seznam rastlin - po družinahpdf, doc
  • Seznam rastlin - po rodovih (SLO.)pdf, doc

 

Glej še informacije:

 • o GERK-ih: Grafične enote rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev (GERK) in kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč (RABA) (povezava na strani MKO)
 • Informacije o vpisu v Register kmetijskih gospodarstev [RKG]
 • Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev
 • Pravilnik o evidenci subjektov
 • Zakon o kmetijstvu