Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBVEŠČANJE O SEMENU OHRANJEVALNIH IN VRTIČKARSKIH SORT

1. Obveščanje o pridelavi semena ohranjevalnih sort

 

Dobavitelj, ki namerava pridelovati seme ohranjevalnih sort, mora vsako leto pred začetkom pridelave obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) o nameravani pridelavi semena teh sort.

 

Pravna podlaga:


4. člen Pravilnika o trženju semena ohranjevalnih sort in sort, razvitih za pridelavo v posebnih pogojih (Uradni list RS, št. 107/10 in 18/14)

 

Roki za pošiljanje obvestil:

   

Skupina rastlin Rok za obveščanje  Podskupina rastlin
 1.    žita

 15. september

 15. februar

   1. april

 10. junij

- ozimna žita

- jara žita

- koruza, sirek

- navadna ajda, navadno proso

 2.  krmne rastline in pesa  

 15. marec

 15. avgust

- spomladanska setev

- jesenska setev

 3.  oljnice in predivnice

 15. marec

 15. avgust

- spomladanska setev

- jesenska setev

 4.  krompir 15. marec
 5.  zelenjadnice

 15. januar

 15. februar

 15. marec

   1. maj

- plodovke, čebulnice, lobodovke, beluši, solata

- kapusnice (križnice), bučnice, bob, grah

- sladka koruza, fižol

- podzemna koleraba, vrtna redkev, endivija, radič, motovilec

 

Obrazec:

 

OBVESTILO O NAMERAVANI PRIDELAVI SEMENA OHRANJEVALNE SORTE 

 

     

 

  (doc)            (pdf)

       

2. Obveščanje o trženju semena ohranjevalnih in vrtičkarskih sort

Dobavitelj, ki trži seme ohranjevalnih ali vrtičkarskih sort, mora Upravi vsako leto do 31. januarja sporočiti količine semena teh sort, ki jih je dal na trg v preteklem letu.

 

Pravna podlaga:


15. člen Pravilnika o trženju semena ohranjevalnih sort in sort, razvitih za pridelavo v posebnih pogojih (Uradni list RS, št. 107/10 in 18/14)

 

Obrazec:

 

OBVESTILO O TRŽENJU SEMENA OHRANJEVALNE ALI VRTIČKARSKE SORTE

 

      

  (doc)        (pdf)