Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RASTLINSKI SEMENSKI MATERIAL

Vpis v register dobaviteljev (SEME register) in dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja

 

1. Vpis v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin

V register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin (SEME register) se v skladu z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR) vpišejo fizične in pravne osebe, ki se na območju Republike Slovenije ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trg, trženjem oziroma uvozom semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Za vpis v SEME register morajo fizične in pravne osebe izpolnjevati določene pogoje.  Več o vpisu dobaviteljev v SEME register ...  

 

2. Dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja

Registrirani dobavitelji, ki bodo v skladu s predpisi izdajali etikete in potrdila dobavitelja (za razmnoževalni material in sadike sadnih rastlin, za razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, za razmnoževalni material trte in za razmnoževalni material okrasnih rastlin), morajo za to pridobiti dovoljenje Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.  Več o dovoljenju za izdajo etiket in potrdil dobavitelja ...

 

HITRE POVEZAVE

 

OBRAZCI

 

Sprotni podatki o DOBAVITELJIH, vpisanih v SEME register 

              

Vpis sorte v sortno listo

 

V sortno listo se vpišejo sorte tistih vrst kmetijskih rastlin vrst, pri katerih je z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR) ter predpisi, izdanimi na njegovi podlagi določeno, da je vpis v sortno listo eden od pogojev za pridelavo in trženje semenskega materiala.

 

Sorta mora izpolnjevati določene pogoje za vpis v sortno listo. Stroške postopka nosi prijavitelj, ki predlaga vpis sorte v sortno listo. ► Več o vpisu sorte v sortno listo ... 

 

Vpis ohranjevalne in vrtičkarske sorte v sortno listo

Ohranjevalna sorta je domača sorta ali sorta, ki je naravno prilagojena na lokalne in regionalne pogoje, in je ogrožena zaradi genske erozije. Vrtičkarska sorta je sorta zelenjadnic, razvita za pridelavo v posebnih pogojih in nima pomembne vrednosti za tržno pridelavo zelenjave.

 

Ohranjevalna in vrtičkarska sorta se v sortno listo vpišeta pod posebnimi pogoji. ► Več o vpisu ohranjevalne in vrtičkarske sorte v sortno listo ...

 

Obveščanje o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih in vrtičkarskih sort

Dobavitelj mora o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih in vrtičkarskih sort v predpisanih rokih pisno obveščati Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.  ►  Več o obveščanju o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih in vrtičkaskih sort ...

   

Vpis semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic

Mešanica semen različnih vrst in sort krmnih rastlin (semenska mešanica) se lahko trži le, če je uradno potrjena. Semensko mešanico uradno potrdi organ za potrjevanje, če je bilo seme posameze komponente uradno potrjeno in je pred mešanjem izpolnjevalo zahteve za trženje. 

Poleg tega mora biti semenska mešanica, ki je namenjena pridelavi krme, vpisana v evidenco semenskih mešanic. ► Več o vpisu semenske mešanice v evidenco semenskih mešanic ...

 

Izjemna dovoljenja za trženje semenskega materiala

1. Sorta je v postopku vpisa v sortno listo

Semenski material sorte, ki je v postopku vpisa v sortno listo, se lahko trži le na podlagi posebnega dovoljenja Fitosanitarne uprave RS.

 

2. Semenski material ne izpolnjuje vseh zahtev za trženje

Za semenski material, ki ne izpolnjuje vseh zahtev za trženje, lahko Fitosanitarna uprava RS začasno dovoli trženje v skladu s pogoji, ki jih določa Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR).