Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOTRANJA PRESOJA

URAD ZA NOTRANJO PRESOJO

 

 

V uradu se izvajajo naslednja dela in naloge:

 

 - uvajanje in izvajanje programa presoj za vsa področja uradnega nadzora iz 882/2004 v pristojnosti 

   organa;

- določanje letnih ciljev in obsega programa presoj;

- določanje odgovornosti in postopkov, ki se nanašajo na program presoj;

- organiziranje in izvedba oz. podpora pri izvedbi programa presoj ter načrtovanje akcij;

- nadzorovanje in izboljševanje programa presoj;

- poročilo o rezultatih presoj;

- izvajanje notranje kontrole dela zaposlenih v organu;

- sodelovanje z organi EU, drugimi mednarodnimi organizacijami, v projektnih enotah, odborih,   

  medresorskih in drugih komisijah s področja dela;

- priprava letnega poročila s področja dela službe ter drugih poročil;

- sodelovanje v mednarodnih inšpekcijskih pregledih z veterinarskimi inšpektorji EU;

- vodenje, organiziranje in usmerjanje dela službe;

- neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja organa in ministrstva;

- samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;

- vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji.