Skoči na vsebino

NOTRANJA PRESOJA

URAD ZA NOTRANJO PRESOJO

 

 

V uradu se izvajajo naslednja dela in naloge:

 

 - uvajanje in izvajanje programa presoj za vsa področja uradnega nadzora iz 882/2004 v pristojnosti 

   organa;

- določanje letnih ciljev in obsega programa presoj;

- določanje odgovornosti in postopkov, ki se nanašajo na program presoj;

- organiziranje in izvedba oz. podpora pri izvedbi programa presoj ter načrtovanje akcij;

- nadzorovanje in izboljševanje programa presoj;

- poročilo o rezultatih presoj;

- izvajanje notranje kontrole dela zaposlenih v organu;

- sodelovanje z organi EU, drugimi mednarodnimi organizacijami, v projektnih enotah, odborih,   

  medresorskih in drugih komisijah s področja dela;

- priprava letnega poročila s področja dela službe ter drugih poročil;

- sodelovanje v mednarodnih inšpekcijskih pregledih z veterinarskimi inšpektorji EU;

- vodenje, organiziranje in usmerjanje dela službe;

- neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja organa in ministrstva;

- samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;

- vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji.