Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBRAZCI IN NAVODILA

Spletni portal Volos

Dostop za imetnike rejnih živali

Za dosto do spletnega portala Volos lahko zaprosi registriran imetnik rejnih živali (imetnik goveda, drobnice, prašičev ali kopitarjev) ali oseba, ki jo imetnik živali pooblasti s pisnim pooblastilom. Iz pooblastila morajo biti razvidni naslednji podatki: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča ter EMŠO pooblastitelja in pooblaščenca, razlog pooblastila (obvezno navedite tudi G-MID gospodarstva), veljavnost pooblastila (npr. do preklica) ter podpis pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo ni potrebno overiti pri notarju. V slednje primeru je torej potrebo poslati ustrezno izpolnjeno vlogo in pooblastilo.

 

Ustrezno vlogo lahko pošljete na enega od naslednjih načinov:

- po pošti na naslov UVHVVR, SIRIS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

- po faxu na številko 01/436 1306

- po e-pošti na naslov info.sir@gov.si

 

VLOGA za rejce

VLOGA za klavnice

 

Navodilo za varovanje osebnih podatkov

Navodilo za izbris shranjenih gesel v internetnem brkljalniku

 

Težave pri prijavi v spletni portal Volos

Pojasnilo

Navodilo - postopek prijave preko spletnih brskalnikov Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome

Navodilo MJU

 

Dostop za pooblaščene organizacije (kmetijsko-gozdarski zavod, veterinarske ambulante)

Pogoj za pridobitev dostopa do spletnega portala Volos je predhodno sklenjena pogodba o sofinanciranju storitev identifikacije in registracije živali. Ustrezno izpolnjeno vlogo - original, pošljite na zgoraj naveden naslov uprave. 

 

VLOGA za pooblaščene organizacije

Evidenca imetnikov rejnih živali (EIRŽ)

OBRAZEC za vpis v EIRŽ

OBRAZEC za vpis v EIRŽ za klavnico, sejem, razstavo, zbirni center

OBRAZEC za spremembo v EIRŽ

Evidenca rejnih živali (ERŽ)

Obrazec za sporočanje staleža rejnih živali in podatkov o oddaji živali in živalskih proizvodov v promet

Register čebelnjakov

OBRAZEC za vpis čebelnjaka v Register čebelnjakov.

 

Za dostop do Registra čebelnjakov lahko zaprosi vsak čebelar, ki ima urejen vpis čebelnjaka v Register čebelnjakov.

Navodilo za dostop do Registra čebelnjakov >> VLOGA

Navodilo za varovanje osebnih podatkov

CENTRALNI REGISTER GOVEDA

OBRAZEC 'Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik'

Centralni register kopitarjev

OBRAZEC za sporočanje premika kopitarja

VLOGA za identifikacijo kopitarja za rejo in rabo

VLOGA za označitev klavnih žrebet brez čipa za premik kopitarja za zakol do starosti 12 mesecev

Register primarnih proizvajalcev živil in krme rastlinskega izvora

VLOGA za registracijo obrata na področju primarne pridelave živil rastlinskega izvora in registracijo obrata na področju primarne pridelave krme ter spremembo podatkov o dejavnosti(h) obrata

Register živilskih obratov

Obrazec vloge za registracijo živilskega obrata in spremembo podatkov o obratu