Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV JAVNEGA POOBLASTILA PREGLEDNIKOV NAPRAV ZA IZVEDBO PREGLEDOV IN IZDAJO POTRDIL O PRAVILNEM DELOVANJU NAPRAV ZA NANAŠANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV TER ZNAKOV O REDNEM PREGLEDU NAPRAV

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) na podlagi 29. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/2012, v nadaljnjem besedilu: ZFfS) na javnem razpisu izbere preglednike naprav za  izvedbo pregledov in izdajo potrdil o pravilnem delovanju naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS)  ter znakov o rednem pregledu naprav.

 

UVHVVR vabi k oddaji vloge vse zainteresirane ponudnike. Kontaktna oseba za dodatne informacije je ga. Andreja Sporn, tel. 01/300–63-07, e-naslov: andreja.sporn@gov.si.

 

UVHVVR bo odgovore na morebitna  vprašanja ponudnikov objavila na svoji spletni strani (pod rubriko javne objave: www.uvhvvr.gov.si/si/objave_za_javnost/), in sicer na mestu, kjer bo objavljena razpisna dokumentacija za podelitev javnega pooblastila preglednika naprav za izvedbo pregledov in izdajo potrdil o pravilnem delovanju naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev ter znakov o rednem pregledu naprav.

 

Rok za posredovanje vprašanj je najkasneje do 14.3.2019 do 14 ure preko e-naslova: gp.uvhvvr@gov.si. UVHVVR bo v najkrajšem roku objavila odgovor na svoji spletni strani, najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji opredeljeni način ali bodo zastavljena po zgoraj določenim rokom, UVHVVR ne bo odgovarjala.

 

Ponudniki pošljejo svojo  vlogo v zaprti ovojnici priporočeno ali jo izročijo osebno v glavno pisarno na naslovu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22,  1000 Ljubljana, najkasneje do 19. 3. 2019 do vključno 14 ure.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

PRILOGE
    PRILOGA 1: OVOJNICA
    PRILOGA 2: PRIJAVA
    PRILOGA 3: IZJAVA O SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
    PRILOGA 4: CENE PREGLEDOV NAPRAV
    PRILOGA 5: VZOREC POGODBE