Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV JAVNEGA POOBLASTILA IZVAJALCEM USPOSABLJANJ ZA RAVNANJE S FITOFARMACEVTSKIMI SREDSTVI

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) na podlagi 23. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/2012, v nadaljnjem besedilu: ZFfS) na javnem razpisu izbere izvajalce usposabljanj za ravnanje z fitofarmacevtskimi sredstvi (v nadaljnjem besedilu: FFS)  in sicer za:
-    usposabljanje za svetovalce za FFS;
-    usposabljanje za prodajalce FFS;
-    usposabljanje za poklicne uporabnike in druge osebe usposobljene za ravnanje s FFS (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin)  
(v nadaljnjem besedilu: izvajalci usposabljanja).

 

UVHVVR vabi k oddaji vloge vse zainteresirane ponudnike. Kontaktna oseba za dodatne informacije je ga. Andreja Sporn, tel. 01/300–63-07, e-naslov: andreja.sporn@gov.si.

 

UVHVVR bo odgovore na morebitna  vprašanja ponudnikov objavila na svoji

spletni strani (pod rubriko javne objave: www.uvhvvr.gov.si/si/objave_za_javnost/), in sicer na mestu, kjer bo objavljena razpisna dokumentacija za podelitev javnega pooblastila izvajalcem usposabljanja.

 

Rok za posredovanje vprašanj je najpozneje do 26.11.2018 do 14 ure preko e-naslova: gp.uvhvvr@gov.si. UVHVVR bo v najkrajšem roku objavila odgovor na svoji spletni strani, najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji opredeljeni način ali bodo zastavljena po zgoraj določenim rokom, UVHVVR ne bo odgovarjala.

 

Ponudnik izpolni vse, s strani UVHVVR pripravljene obrazce, ki se nahajajo v nadaljevanju te razpisne dokumentacije ter jih skupaj z zahtevanimi dokazili priloži svoji vlogi. Vloge morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, ponudnik pa mora izpolnjevati vse pogoje za udeležbo.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

PRILOGE
PRILOGA 1: OVOJNICA
PRILOGA 2: PRIJAVA
PRILOGA 3: IZJAVA O SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
PRILOGA 4: CENE USPOSABJANJA ZA RAVNANJE S FFS

PRILOGA 5: IZJAVA
PRILOGA 6: VZOREC POGODBE