Skoči na vsebino

JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV PROGRAMA - USPOSABLJANJE OSEBJA V KLAVNICAH

V skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi (Uradni list RS št. 71/2013) objavlja UVHVVR odprt javni poziv za predložitev predloga programa za

USPOSABLJANJE ZA OSEBJE V KLAVNICAH

v skladu s 21. členom Uredbe 1099/2009/ES .

Vloga za odobritev programa mora poleg vsebinskih sklopov iz Priloge IV Uredbe 1099/09/ES določati tudi lokacijo usposabljanja, predavatelje ter njihove reference in od predavateljev podpisana soglasja o sodelovanju v programu.
Za ustrezne reference se štejejo zlasti izobrazba veterinarske ali zootehniške smeri, delovne in strokovne izkušnje ter morebitne objave v strokovni in poljudni literaturi na področju vsebinskega sklopa, o katerem naj bi predavatelj predaval.

Vlogo naslovite na:
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Glavni urad
Dunajska c. 2
1000 Ljubljana