Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV PROGRAMA - USPOSABLJANJE OSEBJA V KLAVNICAH

V skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi (Uradni list RS št. 71/2013) objavlja UVHVVR odprt javni poziv za predložitev predloga programa za

USPOSABLJANJE ZA OSEBJE V KLAVNICAH

v skladu s 21. členom Uredbe 1099/2009/ES .

Vloga za odobritev programa mora poleg vsebinskih sklopov iz Priloge IV Uredbe 1099/09/ES določati tudi lokacijo usposabljanja, predavatelje ter njihove reference in od predavateljev podpisana soglasja o sodelovanju v programu.
Za ustrezne reference se štejejo zlasti izobrazba veterinarske ali zootehniške smeri, delovne in strokovne izkušnje ter morebitne objave v strokovni in poljudni literaturi na področju vsebinskega sklopa, o katerem naj bi predavatelj predaval.

Vlogo naslovite na:
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Glavni urad
Dunajska c. 2
1000 Ljubljana