Skoči na vsebino

JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV PROGRAMA - PREŠOLANJE NEVARNIH PSOV

PREŠOLANJE NEVARNIH PSOV

v skladu s 26 c. členom Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS št. 38/13 - uradno prečiščeno besedilo).

Vloga za odobritev programa naj vsebuje:

- Navedbo izvajalca oziroma izvajalcev šolanja in dokazila o njihovih izkušnjah s področja poznavanja vedenja, vzreje oziroma šolanja psov.
- Program prešolanja s teoretičnim in praktičnim delom in okvirnim časovnim razporedom
- Sestavo komisije, ki bo preverjala uspešnost prešolanja.
- Morebitno literaturo za udeležence
- Potrdilo o plačilu upravne takse (tarifna št. 2)

Vlogo naslovite na:
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Glavni urad
Dunajska c. 2
1000 Ljubljana