Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

DNE 21. 2. 2018

 

Ime: Vabilo k strokovnemu dialogu - Vzpostavitev in uvedba informacijskega sistema inšpekcijskih organov

 

Rok: predložitev predlogov do 2. 3. 2018.

 

Obveščamo vas, da je rok za predložitev predlogov podaljšan do 14. 3. 2018.

 

 

DNE 23.6.2015

 

Ime javnega naročila : HLADNA VERIGA - JN 27/2015, prevozi vzorcev pod posebnim temperaturnim režimom

 

Rok za predložitev ponudb: 21. 7. 2015 do 12. ure.

 

Povezava : Dokumentacija 

 

 

DNE 5.6.2015

 

Ime javnega naročila : "VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME ZA PODPORO SISTEMA OZNAČEVANJA IN REGISTRACIJE ŽIVALI (vzdrževanje in dorazvoj programske opreme CRG, CRD, CRPš,  Akvakultura in EIRŽ)". 
Rok za predložitev ponudbe: 22. 7. 2015 do 11. ure 
Odpiranje ponudb: 22. 7. 2015 ob 13. uri na sedežu naročnika.

 

Povezava : dokumentacija

 

DNE 8.5.2015

 

Ime javnega naročila : "Vzdrževanje programske opreme Centralni register kopitarjev". 
Rok za pojasnila: do dne 21.5.2015 do 12. ure 
Rok za predložitev ponudbe: 27.5.2015 do 10. ure 
Odpiranje ponudb: 27.5.2015 ob 12. uri na sedežu naročnika

 

Povezava : Dokumentacija

 

DNE 17.3.2015

 

Ime javnega naročila : "Zaščitna oblačila - JN 12/2015 ". 
Rok za pojasnila: do dne 25.3.2015 do 10. ure 
Rok za predložitev ponudbe: 1.4.2015 do 14. ure 
Odpiranje ponudb: 1.4.2015 ob 14. uri preko informacijskega sistema e-Dražba na spletnem naslovu edrazbe.gov.si/edrazba-user. 

 

Povezava : Dokumentacija

 

DNE 28.10.2014

 

Ime javnega naročila :"JNMV -  ČIŠČENJE PROSTOROV V LETIH 2015 in 2016". 

Rok za  pojasnila : do dne 3.11.2014 do 10. ure 

Rok za predložitev ponudbe: 10.11.2014 do 10. ure 

Odpiranje ponudb: 10.11.2014 ob 14. uri. v prostorih Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 6. nad., soba 613

 

Povezava DOKUMENTACIJA

 

 

DNE 27.5.2014

 

Ime javnega naročila :"JN -  VZDRŽEVANJE SLUŽBENIH VOZIL 21-2014". 

Rok za  vprašanja : do dne 3.6.2014 do 10. ure 

Rok za predložitev ponudbe: 6.6.2014 do 10. ure 

Odpiranje ponudb: 6.6.2014 ob 13. uri. v prostorih Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 6. nad., soba 613

 

Povezava DOKUMENTACIJA

 

 

Dne 12.3.2014

 

Ime javnega naročila :"JNMV -  ZAVAROVANJE VOZIL 13-2014".
Rok za  vprašanja : do dne 6.3.2014 do 10. ure

Rok za vprašanja : 19.3. 2014 do 10 ure
Rok za sprejem ponudb : 21.3. 2014 do 9 ure 
Odpiranje ponudb : 21.3. 2014  ob 12 uri

 

 

Povezava DOKUMENTACIJA

 

 

Dne 20. 2. 2014

 

Ime javnega naročila :"JN -  VZDRŽEVANJE SLUŽBENIH VOZIL 12-2014".
Rok za  vprašanja : do dne 6.3.2014 do 10. ure
Rok za predložitev ponudbe: 18.3.2014 do 10. ure
Odpiranje ponudb: 19.3.2014 do 13. uri.


Povezava DOKUMENTACIJA

 

Dne 10. 1. 2014

 

Ime javnega naročila :"Vzdrževanje programske opreme sistema za spremljanje poročanje in obveščanje o boleznih živali - EPI ".

Rok za  pojasnila : do dne 23.1. 2014 do 12 ure.

Rok za predložitev ponudbe: 31.1.2014 do 10 ure.

Odpiranje ponudb: 31.1. 2014 ob 13 uri.
Povezava DOKUMENTACIJA

 

Dne 29. 10. 2013

 

Ime javnega naročila :"JNMV -  ČIŠČENJE PROSTOROV V LETU 2014".

Rok za  pojasnila : do dne 7.11. 2013 do 10 ure

Rok za predložitev ponudbe: 14.11. 2013 do 11 ure

Odpiranje ponudb: 14.11. 2013 do 14 ure.
Povezava DOKUMENTACIJA