Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

V sklopu Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin delujejo:

 

-Sektor za živila, krmo in zdravila

Vodja: Matjaž Guček

 

-Sektor za zdravje in dobrobit živali

Vodja: mag. Breda Hrovatin

 

-Sektor za fitofarmacevtska sredstva

Vodja: dr. Jernej Drofenik

 

-Sektor za zdravje rastlin in rastlinski semenski material

Vodja: mag. Katarina Groznik

 

-Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske zadeve

Vodja: mag. Marjana Drobnič

 

-Sektor za mednarodne zadeve

Vodja: Urška Galjot

 

-Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Direktorica: Andreja Bizjak

 

-Urad za notranjo presojo

Direktorica: mag. Simona Salamon

 

-Služba za splošne zadeve

Vodja: Polona Cankar 

 

-Služba za odnose z javnostmi

Vodja: dr. Elizabeta Mičović