Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O UVHVVR

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je strokovni organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), pristojen za področje varne hrane in krme, veterinarstva in varstva rastlin. UVHVVR je bila ustanovljena 1. januarja 2013 z združitvijo Veterinarske uprave RS, Fitosanitarne uprave RS, Direktorata za varno hrano ter dela Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Namen ustanovitve sta racionalizacija in učinkovitost upravljanja s tveganji na vseh področjih pristojnosti UVHVVR, s ciljem zagotavljanja varnosti celotne prehranske verige (od vil do vilic).

Strokovna področja upravne in nadzorne pristojnosti UVHVVR med drugim obsegajo varnost in kakovost živil živalskega in rastlinskega izvora, zdravje in dobrobit živali, živalsko krmo, zdravje rastlin, semenski material in fitofarmacevtska sredstva, razen upravnih nalog na področju zaščite kmetijskih pridelkov in živil (shem kakovosti). 

 

Sistem zagotavljanja varne hrane temelji na analizi tveganj, in vključuje:

  • oceno tveganj,
  • upravljanje s tveganji, in 
  • komunikacijo o tveganjih. 

Ocena tveganj

Ocena tveganja je proces na znanstveni podlagi, sestavljen iz štirih korakov: prepoznavanja in opredelitve dejavnika tveganja (kemijskega, fizičnega ali biološkega), ocene izpostavljenosti ter opredelitve stopnje tveganja. Ocene tveganja vključujejo tudi tveganja povezana z okoljem, ekonomskimi tveganji in tveganji povezanimi s širjenjem bolezni živali in bolezni rastlin.

UVHVVR pri ocenah tveganj strokovno pomoč zagotavljajo strokovnjaki različnih raziskovalnih inštitucij (Nacionalni veterinarski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Kmetijski inštitut, Nacionalni laboratorij za okolje, zdravje in hrano) in drugi strokovnjaki. 

 

Upravljanje s tveganji

Upravljanje s tveganji obsega proces presojanja s posvetovanjem zainteresiranih strani o različnih možnostih ukrepov, ob upoštevanju ocene tveganj in drugih pomembnih  dejavnikov, ter izvajanje učinkovitih ukrepov za preprečevanje in nadzor tveganj.

Upravljanje s tveganji obsega dve pomembni pristojnosti UVHVVR:

aktivno sodelovanje pri pripravi ustrezne zakonodaje na ravni Evropske unije ter na nacionalni ravni, 

izvajanje učinkovitega inšpekcijskega nadzora na vseh stopnjah prehranske verige (od vil do vilic), ki se začne s semenskim materialom in zaključi s pripravljeno hrano.

Komunikacija o tveganjih

Ustrezna komunikacija o tveganjih je ključna za zagotavljanje pravice potrošnikov do obveščenosti in varnosti. Obsega izmenjavo informacij in mnenj po celotnem postopku analize tveganj, med ocenjevalci tveganj, upravljavci s tveganji, potrošniki, nosilci živilske dejavnosti, stroko in vsemi drugimi zainteresiranimi javnostmi.