Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE - STRAN 52 OD 54

Obvestilo o preprečevanju širjenja zlate trsne rumenice


PREPREČEVANJE ŠIRJENJA ZLATE TRSNE RUMENICE V preteklih letih je bila v Sloveniji v vseh vinorodnih dežalah ugotovljena zlata trsna rumenica, ki jo povzroča karantenska fitoplazma Grapevine flavescence dorée (FD). Ameriški...

Dobrobit živali v poletnih mesecih


Poletni čas predstavlja dodatna tveganja z vidika skrbi za dobrobit živali, saj se živali spričo visokih temperatur soočajo s težavami, ki jih je s pravilnim ravnanjem mogoče olajšati ali celo odpraviti. Na vas se zato obračamo s...

Omejitev uporabe treh pesticidov iz skupine neonikotinoidov


Evropska komisija je sprejela omejitev uporabe aktivnih snovi iz skupine neonikotinoidov (imidakloprid, tiametoksam in klotianidin), ki predstavljajo tveganje za čebele.   Sprejete omejitve uporabe neonikotinoidov se nanašajo na...

Poročilo o izvedbi posebnega nadzora na področju pekarstva


Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izvedla poseben nadzor v poslovnih subjektih, ki imajo v poslovnem registru RS zabeleženo, da kot osnovno dejavnost izvajajo dejavnost pekarstva.   Inšpektorji UVHVVR...

Imenovanje članov Sveta za varno hrano in Veterinarskega sveta


Odločba o imenovanju članov Sveta za varno hranoOdločba o imenovanju Veterinarskega sveta

Spomladanska akcija cepljenja lisic proti steklini


Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo 8. maja 2013 pričela s spomladansko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca junija 2013.

Afera »Konjsko Meso« - poročilo


V Republiki Sloveniji je bilo do 01.04.2013 na prisotnost nedeklariranega konjskega mesa skupaj preverjenih 140 živil.   Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (URSVHVVR) je izvedla preverjanje 125 vzorcev...