Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA MEDIJE

Priporočila lastnikom živali v vročih dneh


Visoke temperature imajo močan vpliv tudi na počutje živali. Vsaka živalska vrsta ima razvit svoj način prenašanja visokih temperatur. Naloga skrbnika živali je, da ji zagotavlja pogoje, v katerih lahko žival prenaša visoke...

Seznanitev z rezultati uradnega monitoringa ržene moke na prisotnost mikotoksinov


UHVHHV je v okviru uradnega preverjanja skladnosti rži in mlevskih proizvodov iz le-te ugotovila povišano vsebnost mikotoksina deoksinivalenol (DON) in/ali ergot alkaloidov in sicer je bilo od 10 vzorcev ržene moke kar 7 ocenjenih...

Zatiranje ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice


Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi letos opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice, nevarne karantenske bolezni trte. Zatiranje je treba opraviti...

Poročilo o preiskavah pristnosti kave


Inšpekcija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na podlagi iniciative EUROPOLA izvedla poseben nadzor imenovan OPSON VIII. Nadzor je trajal od decembra 2018 do aprila 2019 in se je izvajal na dveh področjih:...

Obvestilo


Zaradi požara v tovarni in skladišču izolacijskega materiala Fragmat tim d.o.o. v Podskrajniku, dne 13.06.2019,  je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na območju, ki ga je zajel dim požara odvzela na različnih...

Povabilo k podaji mnenj na osnutek delegirane Uredbe glede pravil za vnos v Unijo, premike in ravnanje po vnosu določenih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav ali območij na podlagi Uredbe o zdravju živali


Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani Evropske komisije obveščena, da je od 14. junija dalje odprt postopek za zbiranje odzivov javnosti v zvezi z dokumentom:  DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE...

Požar v Podskrajniku


Zaradi požara v tovarni in skladišču izolacijskega materiala Fragmat tim d.o.o. v Podskrajniku, dne 13.06.2019, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kmetovalcem svetuje, da do pridobitve rezultatov analiz, na...