Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Pri uporabi pirotehničnih sredstev je potrebno upoštevati omejitve in prepovedi iz Zakona o zaščiti živali


Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) opozarja, da uporaba pirotehničnih sredstev po nepotrebnem vznemirja in trpinči živali in priporoča vsem, da so v prihodnjih prazničnih dneh še posebej pozorni na...

Sprejetje resolucije o Mednarodnem letu zdravja rastlin


Generalna skupščina Združenih narodov je 20. decembra 2018 v New Yorku s soglasno podporo držav članic sprejela resolucijo, s katero je razglasila leto 2020 kot mednarodno leto zdravja rastlin.

Bolezen modrikastega jezika - Obdobje brez aktivnosti vektorjev


Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sprejel S K L E P o določitvi nujnih začasnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika. S sklepom je na podlagi klimatskih...

Izstop združenega kraljestva iz EU in pravne posledice


Združeno kraljestvo (UK) je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji (EU) predložilo uradno obvestilo o nameri izstopa iz EU. To pomeni, da bo 30. marca 2019 za UK prenehala veljati vsa primarna in sekundarna...