Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Predlog sprememb in dopolnitev NAP


Pristojne službe so v skladu z zahtevami zakonodaje in v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki pripravile spremembe in dopolnitve Nacionalnega Akcijskega Programa za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev za obdobje...