Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA MEDIJE

Zadnji rezultati UVHVVR in ukrepi v zvezi s požarom v podjetju Kemis d.o.o. v Sinji Gorici pri Vrhniki


Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je prejela rezultate analiz enega vzorca mleka, enega vzorca solate in pet vzorcev zemlje. Iz rezultatov je razvidno, da sta oba vzorca živil (mleka in solate)...

Aktivnosti UVHVVR v zvezi s požarom v podjetju Kemis - dopolnitev sporočila, 29.5.2017


NLZOH  je danes posredoval rezultate analiz preostalih štirih uradnih vzorcev travinja, namenjenega za krmo. Rezultati analiz so pokazali, da so izmerjene vsebnosti dioksinov, dioksinom podobnih PCB- jev in dioksinom nepodobnih...

Aktivnosti UVHVVR v zvezi s požarom v podjetju Kemis - rezultati analiz


UVHVVR je prejela prve rezultate analiz vzorcev trave in solate, odvzetih dne 22. in 23.5.2017. Ugotovitve in nadaljnje aktivnosti UVHVVR lahko preberete v PP prezentaciji, ki je bila danes predstavljena na zboru občanov na...

Aktivnosti UVHVVR v zvezi s požarom v podjetju Kemis – dopolnitev izjave za javnost dne 24.5.2017


24.5.2017  je NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano) v prisotnosti inšpektorja UVHVVR na 5 različnih lokacijah ( Stara Vrhnika, Drenov grič, Rovte, Smrečje, Podlipa), kjer so že bili odvzeti vzorci krme za...

Aktivnosti UVHVVR v zvezi s požarom v podjetju Kemis-razširjeno sporočilo


Opredelitev pristojnosti in dolžnosti UVHVVR: a)     UVHVVR je pristojna za obveščanje lastnikov oz. rejcev živali glede uporabe krme in vode za napajanje živali. b)    Za zagotavljanje varnosti živil/krme, ki se daje v promet,...

Aktivnosti UVHVVR v zvezi s požarom v podjetju Kemis


V zvezi s požarom v podjetju Kemis d.o.o. v Vrhniki, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)  v okviru svojih pristojnosti izvaja aktivnosti glede ugotavljanja onesnaženja kmetijskih pridelkov, ki se...

Ugotovitve nadzora usmerjenega v preverjanje kakovosti živil namenjenih za zahodne oz. vzhodne trge


Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na podlagi informacij pristojnih organov nekaterih drugih držav članic EU (Slovaška, Madžarska),  iz katerih je bilo možno sklepati na različno kakovost proizvodov...