Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA MEDIJE

Sprememba Uredbe 999/2001 ES v delu, ki se nanaša na seznam tkiv s specifičnim tveganjem (SRM)


V Uradnem listu EU je bila objavljena UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/728 z dne 6. maja 2015 o spremembi opredelitve snovi s specifičnim tveganjem iz Priloge V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi...

Razlagalni dokument Pravil sledljivosti za zagotavljanje označevanja kraja vzreje mesa, kakor to predpisuje Uredba (EU) št. 1337/2013


1. Splošni vidiki   S 1. aprilom 2015 je navajanje države porekla obvezno na oznakah / nalepkah svežega, hlajenega in zamrznjenega mesa prašičev, ovac, koz in perutnine. Člen 5(1)a Uredbe 1337/2013/EU povezuje poreklo mesa z...

Strožji ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenja bakterijskega ožiga oljk


Na Stalnem odboru za rastline, živali, hrano in krmo, Sekciji za zdravje rastlin, je bil  28. aprila 2015 v Bruslju sprejet nov Izvedbeni sklep Komisije o ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja bakterije Xylella fastidiosa. Ta...