Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Spremembe fitosanitarnih zahtev za uvoz in premeščanje rastlin in rastlinskih proizvodov v Evropsko Unijo


1. oktobra 2014 začnejo veljati zadnje spremembe prilog Direktive Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti škodljivim organizmom rastlin. Spremembe se nanašajo: na uvrstitve škodljivih organizmov na sezname, za katere velja p...