Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Pojav Afriške prašičje kuge na Poljskem


Pojav Afriške prašičje kuge na Poljskem   Danes, dne 20. februarja, je bila v Uradnem listu EU objavljena zaščitna odločba v zvezi s pojavom Afriške prašičje kuge (APK) pri divjih prašičih na Poljskem. V skladu z Direktivo Sveta...

Izvoz prašičev, svinjskega mesa in mesnih izdelkov iz svinjskega mesa v Rusko federacijo


Iz Evropske Komisije- DG SANCO smo 30.1.2014  zvečer dobili obvestilo, da je zaradi afriške prašičje kuge v Litvi,  Ruska Federacija uvedla prepoved izvoza živih prašičev ter mesa in mesnih izdelkov iz svinjskega mesa v RF, iz...

Aflatoksini - 6. sporočilo


Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na podlagi rednega spremljanja stanja na področju aflatoksinov v mleku ugotavlja, da je njegova pojavnost v mleku še vedno prisotna. Zato odrejeni ukrepi, ki se nanašajo na...

Aflatoksini - 5. sporočilo


Inšpektorji Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so v soboto odredili prepoved oddaje mleka za javno potrošnjo iz vseh kmetij (54), kjer se je po distribucijski listi pokazalo, da so krmili molznice...

Poziv nosilcem živilske dejavnosti k sprejemu ustreznih ukrepov zaradi izpada električne energije


Zaradi izrednih vremenskih razmer je na številnih mestih v državi prišlo do daljšega izpada električne energije. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zaradi navedenega poziva vse nosilce živilske dejavnosti,...

Aflatoksini - 4. sporočilo


Nacionalni veterinarski inštitut Veterinarske fakultete v Ljubljani je včeraj zvečer obvestil Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ( UVHVVR) o rezultatih analiz  vzorcev krme, ki so bili odvzeti na kmetijah na...