Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Javni razpis za izvajanje usposabljanjaza ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi


Uprava RS za varno hrano, vetreinarstvo in varstvo rastlin objavlja javni razpis za izvajanje usposabljanjaza ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi in vabi k oddaji vloge vse zainteresirane ponudnike. Vse dodatne informacije...