Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA MEDIJE

Priročnik : Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in rabe fitofarmacevtskih sredstev.


Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter Kmetijskim inštitutom Slovenije v letu 2013 izdala priročnik Temeljna načela dobre kmetijske prakse...

Poročilo o vzorčenju semenske koruze glede prisotnosti aktivnih snovi klotianidin, imidakloprid in tiametoksam v letu 2013


1.      PRAVNA PODLAGA, NAMEN   Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v program dela fitosanitarne inšpekcije v letu 2013 vključila vzorčenje semenske koruze na morebitno prisotnost aktivnih snovi...

Zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice - Obvestilo št. 2


Vse vinogradnike opozarjamo, da je sedaj čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka, ki je prenašalec zlate trsne rumenice. Zlata trsna rumenica, ki jo povzroča fitoplazma Grapevine flavescence dorée (FD), je bila v preteklih letih...

Spremembe zaradi vstopa Hrvaške v EU


S 1. julijem 2013 je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin prenehala opravljati veterinarske in fitosanitarne preglede na cestnih mejnih prehodih s Hrvaško: Gruškovje, Obrežje in Jelšane ter na železniškem...