Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Poročilo o pregledu pekarn - seznam in ugotovitve


Seznam pekarn Pri nosilcih dejavnostih, pri katerih so bile odrejene odprave nepravilnosti, bodo inšpektorji opravili kontrolne preglede. Rezultate bomo objavili. Pojasnilo pojmov ukrepov inšpektorjev pri pregledu pekarn: Ustn...

Obvestilo o preprečevanju širjenja zlate trsne rumenice


PREPREČEVANJE ŠIRJENJA ZLATE TRSNE RUMENICE V preteklih letih je bila v Sloveniji v vseh vinorodnih dežalah ugotovljena zlata trsna rumenica, ki jo povzroča karantenska fitoplazma Grapevine flavescence dorée (FD). Ameriški...

Dobrobit živali v poletnih mesecih


Poletni čas predstavlja dodatna tveganja z vidika skrbi za dobrobit živali, saj se živali spričo visokih temperatur soočajo s težavami, ki jih je s pravilnim ravnanjem mogoče olajšati ali celo odpraviti. Na vas se zato obračamo s...