Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Priporočila lastnikom in prevoznikom živali v vročih dneh


Uravnavanje telesne temperature Zmožnost uravnavanja telesne temperature, na način ki je značilen za ptice in sesalce, omogoča v vseh okoliščinah bolj ali manj enako telesno temperaturo. Uravnavanje telesne temperature pa ima...

Dopolnitev sporočila v zvezi s primerom psa Luxa


Dne 23.7.2018 je bil izveden nadzor na novem naslovu bivanja obeh psov. Ugotovljeno je, da imata psa primerne pogoje za bivanje in primerno oskrbo. Zdravstveno stanje psa Luxa se po prejeti terapiji izboljšuje. Narejeni so bili...

Izjava za javnost v zvezi s primerom psa Luxa


V zvezi s primerom psa Luxa, ki je vzbudil veliko zanimanje javnosti, podajamo naslednje obvestilo:

Obvezno zatiranje pelinolistne ambrozije


Ker se bliža čas cvetenja pelinolistne ambrozije, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja imetnike kmetijskih in nekmetijskih zemljišč na obvezno zatiranje ambrozije, zlasti preprečevanje njenega...

Zatiranje ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice


Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) tudi letos opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice, nevarne bolezni trte. Zatiranje je treba opraviti takrat,...

Ocena vzorca za cvetlični med po dodatnemu preverjanju


V okviru poostrenega nadzora nad pristnostjo medu je bil odvzet vzorec cvetlični med v trgovini Hofer. Uradni vzorec je bil poslan na analize v akreditiran laboratorij INTERTEK Food Services GmbH v Nemčiji. Analiziran je bil na...

Huda viroidna zakrnelost hmelja


Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) poziva vse pridelovalce hmelja, da dosledno izvajajo odrejene ukrepe v okuženih območjih in natančno upoštevajo navodila strokovnih služb. V Sloveniji se že nekaj...