Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA MEDIJE

Poročilo o preiskavah pristnosti kave


Inšpekcija Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na podlagi iniciative EUROPOLA izvedla poseben nadzor imenovan OPSON VIII. Nadzor je trajal od decembra 2018 do aprila 2019 in se je izvajal na dveh področjih:...

Obvestilo


Zaradi požara v tovarni in skladišču izolacijskega materiala Fragmat tim d.o.o. v Podskrajniku, dne 13.06.2019,  je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na območju, ki ga je zajel dim požara odvzela na različnih...

Povabilo k podaji mnenj na osnutek delegirane Uredbe glede pravil za vnos v Unijo, premike in ravnanje po vnosu določenih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav ali območij na podlagi Uredbe o zdravju živali


Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani Evropske komisije obveščena, da je od 14. junija dalje odprt postopek za zbiranje odzivov javnosti v zvezi z dokumentom:  DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE...

Požar v Podskrajniku


Zaradi požara v tovarni in skladišču izolacijskega materiala Fragmat tim d.o.o. v Podskrajniku, dne 13.06.2019, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kmetovalcem svetuje, da do pridobitve rezultatov analiz, na...

Priporočila lastnikom živali v vročih dneh


Uravnavanje telesne temperature  Zmožnost uravnavanja telesne temperature, na način ki je značilen za ptice in sesalce, omogoča v vseh okoliščinah bolj ali manj enako telesno temperaturo. Uravnavanje telesne temperature pa ima...

Svetovni dan varne hrane 2019


Na predlog Združenih narodov je 7. junij proglašen za Svetovni dan varne hrane. Generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), dr. Janez Posedi, se je udeležil posveta kot organizator in...

Povabilo javnosti k podaji mnenj na osnutek delegirane Uredbe o pravilih za spremljanje, programe izkoreninjenja in status brez bolezni za določene bolezni s seznama in porajajoče se bolezni na podlagi Uredbe o zdravju živali (AHL)


Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila s strani Evropske komisije obveščena, da je od 5. junija dalje odprt postopek za zbiranje odzivov javnosti v zvezi z dokumentom:  DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU)…...