Skoči na vsebino

NOVICA

23. 8. 2016

Sortna lista poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2016

Na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin smo objavili novo Sortno listo za leto 2016. Najdete jo na naslovu:

www.uvhvvr.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/rastlinski_semenski_material/ostali_dokumenti/sortna_lista_rs/