Skoči na vsebino

NOVICA

24. 1. 2017

Goljufije na področju hrane

Goljufije na področju hrane (angleško: Food Fraud) zajemajo različna namerna dejanja v zvezi z živili z namenom pridobivanja finančne koristi, na primer: nedovoljeno zamenjavo in/ali dodajanje sestavine ali zavajajočo, neresnično predstavitev živila ali sestavine v živilu. Splošna definicija goljufij na področju hrane bi se tako lahko glasila, da gre za nepoštene prakse do potrošnika in neskladnost živil z živilsko zakonodajo, ki so namerne, namen pa je pridobivanje finančne koristi. (več)