Skoči na vsebino

NOVICA

Svetovni dan varne hrane 2019

Na predlog Združenih narodov je 7. junij proglašen za Svetovni dan varne hrane. Generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), dr. Janez Posedi, se je udeležil posveta kot organizator in predavatelj ter v svoji  predstavitvi izpostavil pomen živil v precepu regulative in znanj različnih strok vzdolž živilsko predelovalne oskrbovalne verige. Poudaril je pomen zagotavljanja varne hrane, z vidika pristojnosti UVHVVR – tako aktivno sodelovanje pri pripravi evropske in nacionalne zakonodaje na tem področju, kot izvajanje učinkovitega inšpekcijskega nadzora. Zagotavljanje varne hrane je kompleksna in zahtevna naloga, ki se prične že z zdravjem semenskega materiala, nadaljuje z zdravjem rastlin in živali ter varnosti živil. Zato je nujna vključenost različnih strokovnjakov, ki vsak s svojim strokovnim znanjem in veščinami, učinkovito prispevajo k višjem nivoju zagotavljanja varstva potrošnikov.

 

Pomen Svetovnega dne varne hrane vključuje prizadevanje v preprečevanju, odkrivanju in obvladovanju tveganj povezanih s hrano. Zato je pomembno, da imajo nosilci živilske dejavnosti dovolj znanja in razumevanja o živilski zakonodaji, če naj bo funkcionalna in učinkovito izvajana v praksi. Inšpektorji UVHVVR ugotavljajo, da se vse pogosteje pojavljajo vrzeli pri splošnem nivoju osnovnega znanja zaposlenih v stiku z živili o higieni živil, osebni higieni, sestavi živil in o ustreznem rokovanju z živili. 

 

To je bil tudi razlog, da se je UVHVVR skupaj z Zdravstveno fakulteto - Oddelkom za sanitarno inženirstvo in Veterinarsko fakulteto - Inštitutom za varno hrano, krmo in okolje, odločila za pripravo dveh zgibank in sicer: Higiena rok in Varno ravnanje z živili za zaposlene v gostinstvu.