Skoči na vsebino

NOVICA

Bolezen modrikastega jezika - obdobje aktivnosti vektorjev

 

Bolezen modrikastega jezika - obdobje aktivnosti vektorjev

 

Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sprejel SKLEP o določitvi začasnih nujnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika. Besedilo sklepa si lahko preberete tukaj.

 

S sklepom je na podlagi klimatskih dejavnikov in rezultatov entomološkega nadzora, ki se izvaja na podlagi 4. točke Priloge I Uredbe 1266/2007/ES in v skladu z merili iz Priloge V Uredbe 1266/2007/ES določen začetek obdobja aktivnosti vektorjev na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Obdobje aktivnosti vektorjev se začne 19.4.2019 in traja do preklica.

 

Več o ukrepih, ki veljajo v obdobju aktivnosti vektorjev, je na voljo na http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/bmj_bolezen_modrikastega_jezika/ukrepi_v_obdobju_aktivnosti_vektorjev/