Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Imenovanje Evropskih referenčnih laboratorijev na področju zdravja rastlin

Evropska komisija je imenovala pet Evropskih referenčnih laboratorijev (EURL) na področju zdravja rastlin na podlagi zaključenega javnega razpisa. Na javnem razpisu je sodelovala tudi Slovenija. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v vlogi pristojnega organa za zdravje rastlin v Republiki Sloveniji, vložila vlogo za sodelovanje Nacionalnega inštituta za biologijo, ki po pooblastilu UVHVVR opravlja naloge uradnega in nacionalnega referenčnega laboratorija na področju zdravja rastlin.


Naloga EURL je izboljševanje in usklajevanje analitskih, preskusnih in diagnostičnih metod, ki jih uporabljajo uradni laboratoriji za določanje že prisotnih in novih nevarnih škodljivih organizmov rastlin. S tem bodo prispevali k hitrejšemu in učinkovitejšemu ukrepanju na mejah EU in na ozemlju EU v primeru najdb. Laboratoriji so imenovani glede na specifično kategorijo reguliranega škodljivega organizma, ki ogroža zdravje rastlin na območju Evropske unije. 
Nacionalni inštitut za biologijo je bil izbran za sodelovanje v dveh EURL, in sicer v konzorciju za EURL za viruse, viroide in fitoplazme skupaj z laboratorijem iz Nizozemske in Italije ter v EURL za bakterije skupaj z laboratorijem iz Nizozemske, Belgije in Italije.


EURL za žuželke in pršice je dodeljen Francoski agenciji za hrano okolje in zdravje pri delu (ANSES) in Avstrijski agenciji za zdravje in varnost hrane (AGES). ANSES je skupaj z Raziskovalnim inštitutom za kmetijstvo, ribištvo in prehrano Flandrije (ILVO) imenovan tudi za področje ogorčic. Na področju gliv in oomicet pa bo ANSES naloge EURL opravljal samostojno. 


Naloge EURL, kot so določene v Evropski Uredbi št. 625/2017 o izvajanju uradnega nadzora, so spodbujanje enotne in kakovostno prakse v povezavi z razvojem metod za analitiko, preiskušanje in diagnosticiranje, ki jih uporabljajo uradni laboratoriji za zdravje rastlin. Zagotavljali bodo strokovno pomoč nacionalnim referenčnim laboratorijem, da zaradi uporabe različnih metod ne bo prihajalo do negotove diagnostike. Poleg tega bodo prispevali k razširjanju dobrih praks, novih znanstvenih dognanj in tehničnih inovacij na tem področju. Zagotavljali bodo tudi usposabljanja za nacionalne referenčne laboratorije ali uradne laboratorije. 


Imenovanje slovenskega laboratorja za sodelovanje pri delu EURL na področju zdravja rastlin, pomeni veliko priznanje in uspeh Nacionalnega inštituta Slovenije, ki z UVHVVR že vrsto let tesno sodeluje pri izvajanju nalog zdravstvenega varstva rastlin.

 

Več informacij na spletni strani Evropske komisije: ec.europa.eu/food/ref-labs_en