Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev in varstvo čebel

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS) in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) pripravlja vsakoletne aktivnosti obveščanja in ozaveščanja uporabnikov o pravilni rabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS). Osnovni namen aktivnosti je informiranje uporabnikov in splošne javnosti glede možnih tveganj, ki jih lahko ima nepravilna raba FFS za zdravje ljudi ter za okolje, vključno s čebelami ter ostalimi opraševalci. V veliko primerih negativnih posledic ni mogoče zaznati, v določenih primerih pa so posledice lahko vidne ali merljive, čebele so namreč eden izmed osnovnih indikatorjev onesnaženosti v okolju, v primerih zastrupitev s FFS pa so vidne posledice lahko akutne zastrupitve. Od ostalih zaznavanj je potrebno omeniti onesnaženost voda in prekomerne ostanke FFS v živilih. 

 

MKGP v prvi vrsti spodbuja izvajanje kmetijskih praks z manjšo rabo FFS s poudarkom na integriranem varstvu rastlin (v nadaljevanju IVR) in nekemičnih metodah ter raziskavah na področju trajnostnega razvoja kmetijstva. V ta namen so na Kmetijskem inštitutu Slovenije vzpostavili spletno stran za IVR z namenom olajšati uporabnikom dostop do ustreznih informacij glede varstva rastlin. Spletna stran je na voljo na naslednji povezavi: https://www.ivr.si/.

 

S spremembami zakonodaje je uvedena prepoved uporabe herbicidov na javnih površinah ter sprememba kriterijev za prodajo FFS nepoklicnim uporabnikom. Za nepoklicno rabo so predvidena le tista FFS, ki so navedena na seznamu dovoljenih FFS za ekološko pridelavo. Več podatkov o stanju na področju FFS in aktivnostih, ki se izvajajo je dostopnih na spletnih straneh UVHVVR, na tem naslovu

 

Prostora za izboljšanje pri ravnanju s FFS pa je še veliko, predvsem pri izobraževanju uporabnikov o pravilni rabi FFS, zato v nadaljevanju izpostavljamo ključne točke pri rokovanju in uporabi FFS, ki jih mora upoštevati uporabnik.

 

•    FFS so namenjena zatiranju škodljivih organizmov, ki negativno vplivajo na rast in razvoj ter skladiščenje rastlin in rastlinskih proizvodov. 
•    Uporabljati je treba le v Sloveniji registrirana FFS za namene in na način, za katere je uporaba dovoljena,
•    Ob uporabi je treba upoštevati morebitne omejitve in opozorila in
•    za nanašanje FFS uporabljati testirane naprave in zaščitno obleko.
•    Ob setvi s FFS tretiranega semena je treba preprečiti odnašanje prahu s setvene površine.
•    Odpadno embalažo in odpadna FFS odložiti kot nevarne odpadke. Izpraznjeno in pravilno očiščeno embalažo FFS lahko vrnete v trgovino s FFS ali posebne zabojnike za zbiranje tovrstne embalaže.
•    Ne škropiti v vetrovnem vremenu. Preprečiti zanašanje škropiva na sosednje njivske in urbane površine.  

 

Posebno mesto pri uporabi FFS ima skrb za čebele in druge neciljne organizme, ki so izpostavljeni FFS z nabiranjem nektarja, cvetnega prahu in medene rose. FFS, ki so škodljiva za čebele so posebej označena z naslednjo oznako:

 

Nevarno za čebele!

 

S temi FFS se ne sme škropiti na način, ki škoduje čebelam. Pri uporabi takih sredstev mora uporabnik FFS upoštevati naslednja navodila: 
•    cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS, ki so za čebele nevarna, pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS dosegla;
•    uporaba sistemičnih, čebelam nevarnih FFS je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin;
•    uporaba kontaktnih, čebelam nevarnih FFS je v času cvetenja gojenih rastlin dovoljena le v nočnem času, in sicer od dveh ur po sončnem zahodu, do dveh ur pred sončnim vzhodom.

 

Zato je treba prebrati in upoštevati navodila za uporabo FFS!

 

Pravica za zdravo okolje in javno zdravje sta temeljni pravici vseh državljanov, zato je pravilno rokovanje s FFS velika odgovornost uporabnika.

 

Dostopnost in uporaba FFS sta regulirani pravici, ki ju posameznik pridobi z izkazanim znanjem o ravnanju s FFS, predvsem z namenom, da z uporabo FFS ne povzroča nesprejemljivega tveganja za okolje in zdravje ljudi. Pravica za zdravo okolje in javno zdravje sta temeljni pravici vseh državljanov, zato je pravilno rokovanje s FFS velika odgovornost uporabnika.