Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejetje resolucije o Mednarodnem letu zdravja rastlin

Generalna skupščina Združenih narodov je 20. decembra 2018 v New Yorku s soglasno podporo držav članic sprejela resolucijo, s katero je razglasila leto 2020 kot mednarodno leto zdravja rastlin.

V letu 2020 bo tako izvedenih veliko aktivnosti po vsem svetu z namenom ozaveščanja o pomembnosti zdravih rastlin in njihovem prispevku k doseganju ciljev trajnostnega razvoja družbe. Cilj je pristop k razvoju učinkovitejših nacionalnih, regionalnih in globalnih politik, struktur in mehanizmov preprečevanja vnosa novih rastlinskih bolezni in škodljivcev, pa tudi neželenih škodljivih rastlin.

To bo povečalo ozaveščenost o pomenu zdravja rastlin pri obravnavanju vprašanj, ki so v svetovnem interesu, vključno z lakoto, revščino in ogroženostjo okolja. Tako konvencija o varstvu rastlin IPPC sledi agendi za transformacijo našega sveta po načrtu za trajnostni razvoj z Agendo do leta 2030.

 

Več o sprejemu resolucije lahko preberete na tem naslovu.

 

Pomen mednarodnega zdravja rastlin (film).