Skoči na vsebino

NOVICA

Bolezen modrikastega jezika - Obdobje brez aktivnosti vektorjev

Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sprejel S K L E P o določitvi nujnih začasnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika.

 

S sklepom je na podlagi klimatskih dejavnikov in rezultatov entomološkega nadzora, ki se izvaja na podlagi 4. točke Priloge I Uredbe 1266/2007/ES, in v skladu z merili iz Priloge V Uredbe 1266/2007/ES dolečn začetek obdobja brez aktivnosti vektorjev na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Obdobje brez aktivnosti vektorjev se začne 17. 12. 2018 in traja do preklica.
Več o ukrepih, ki veljajo v obdobju brez aktivnosti vektorjev lahko preberete na tem naslovu.