Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Udeležba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) na agroživilskem sejmu AGRA 2018

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je tudi letos aktivno sodelovala na sejmu Agra. Na razstavnem prostoru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  je UVHVVR predstavila svoje aktivnosti.  

Na razstavnem prostoru je bilo obiskovalcem na razpolago informativno gradivo s področij, ki so v pristojnosti UVHVVR. Vsa gradiva so dosegljiva tudi v elektronski verziji na spletnih straneh UVHVVR.

Na veterinarskem dnevu, ki je potekal v so - organizaciji UVHVVR, Veterinarske Zbornice Slovenije in Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, je bil poseben poudarek na Afriški prašičji kugi in preventivnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja te za prašiče posebno nevarne bolezni. Pomembni temi posveta sta bili še dobrobit perutnine in prašičev ter problematika razstav govedi na sejmih in razstavah, predvsem iz vidika širjenja ekonomsko pomembnih bolezni v govedoreji. Večje pozornosti pa je bilo deležno tudi predavanje na temo Insekti kot krma za živali in hrana za ljudi.

 

Uslužbenci UVHVVR so aktivno sodelovali na sejmu tudi s strokovnimi predavanji iz področij v pristojnosti UVHVVR in na okrogli mizi:

  • Hrušev ožig 2003-2018, ki je  bil izveden s strani Sektorja za zdravje rastlin in semenski material,
  • Predstavitev nove evropske uredbe o označevanju osnovnih sestavin v živilih – poreklo izdelka in poreklo surovine, izvedeno s strani Sektorja za živila, krmo in zdravila in
  • okrogla miza Kako lahko slovenski proizvajalci hrane zaščitijo svoja živila pred škodljivimi posegi konkurence – zaščita živil (angleško: food defence).

 

Tudi letos smo zaznali veliko zanimanje pri obiskovalcih za področja dela UVHVVR. Tako je bilo razdeljenega veliko informativnega gradiva, predvsem zgibank. Nekatere obiskovalce so zanimale konkretne teme s področja zagotavljanja varne hrane in krme, zdravja in dobrobiti živali in zdravja rastlin.