Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Huda viroidna zakrnelost hmelja

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) poziva vse pridelovalce hmelja, da dosledno izvajajo odrejene ukrepe v okuženih območjih in natančno upoštevajo navodila strokovnih služb.

V Sloveniji se že nekaj let soočamo z zelo nevarno boleznijo hmelja, ki jo povzroča viroid CBCVd (citrus bark cracking viroid). Okužene rastline pričnejo zaostajati v rasti že prvo leto po okužbi in v nekaj letih odmrejo, kar povzroča visoke izgube pridelka hmelja. Viroid se v hmeljišču zelo hitro širi preko rastlinskega soka in ostankov rastlin, mehanizacije, orodja, opreme in celo s človekom (na podplatih in rokah). Edini ukrep za preprečevanje vnosa in širjenja je redno in pravočasno odstranjevanje obolelih rastlin, stalno razkuževanje mehanizacije, orodja in opreme, ki se uporablja v hmeljiščih, ter sajenje zdravih sadik. Bolezen je bila do sedaj na hmelju odkrita le v Sloveniji. Dosedanje raziskave kažejo, da je bil viroid verjetno vnesen preko odlagališča organskih odpadkov agrumov v bližini hmeljišča, kjer je bila odkrita prva okužba s tem viroidom.

Ker gre za zelo nevarno in neozdravljivo bolezen s hitro dinamiko širjenja, so bili v Sloveniji sprejeti posebni nujni ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenja. UVHVVR je določila okužena območja, fitosanitarne ukrepe, prepovedi in omejitve ter dolžnosti imetnikov hmeljišč. Nevarni viroid se kljub vsemu na okuženih območjih še vedno širi. Zato je ključnega pomena, da so pridelovalci pozorni na pojav simptomatičnih rastlin v vseh hmeljiščih in ob morebitni potrditvi okužbe izvedejo vse potrebne ukrepe, s katerimi se bolezen zaustavi in prepreči širjenje na sosednja hmeljišča.

Pomembno je, da pridelovalci hmelja dosledno izvajajo predpisane ukrepe (čiščenje in razkuževanje strojev, orodja in opreme v skladu z navodili) in tako preprečijo širjenje bolezni na svojem posestvu in na sosednja hmeljišča. Viroid CBCVd se lahko na neokužene kmetije hitro razširi s sposojanjem opreme in izmenjavo sezonske delovne sile, ki si ne razkuži ali zamenja delovne opreme (rokavice, orodje). Zato je pomembno izvajanje higienskih ukrepov tudi pri sezonskih delavcih, saj ti lahko prehajajo iz okuženih na neokužena hmeljišča in tako širijo to zelo nevarno bolezen.

V letu 2017 je bil pripravljen priročnik o hudi viroidni zakrnelosti hmelja, ki vsebuje osnovne informacije o bolezni, načine prepoznavanja in predvsem ukrepe in priporočila s katerimi je možno preprečiti širjenje te nevarne bolezni in jo izkoreniniti iz slovenskih hmeljišč.

Več informacij o bolezni lahko preberete na spletni strani UVHVVR, na tem naslovu

in v priročniku.