Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Poročilo o nadzoru - Radenska

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin  je bila v petek, 18.5.2018, ob 11.uri obveščena o dogodku, ki se je zgodil v enem od gostinskih lokalov v Ljubljani dne 17.5.2018,  malo po 15.uri. Gostja je naročila steklenico Radenske 0,25l,  katere vsebina je takoj ob zaužitju povzročila poškodbe ustne votline. Po prejemu obvestila je UVHVVR pričela z inšpekcijskimi pregledi tako v gostinskem lokalu kot pri proizvajalcu. V času pregledov so bili odvzeti vzorci mineralnih vod in čistil. Rezultat analize steklenice s vsebino, ki jo je zaužila stranka v gostinskem lokalu, je pokazal, da je vsebina močno alkalna (rezultat uradnega laboratorija je pH=14).

Na podlagi ugotovitev inšpekcijskih pregledov izvedenih v gostinskem obratu in pri proizvajalcu, ter na podlagi prejetih rezultatov laboratorijskih analiz,  ni možno natančno identificirati spojine ( vrsto proizvoda), ki je povzročila poškodbo potrošnika.

Postopki proizvajalca za obvladovanje tveganj ( HACCP), rezultati njegovih lastnih kontrol, sledljivost in postopki umika so skladni z zahtevami zakonodaje in kažejo na obvladovanje procesov glede varnosti in kakovosti produktov

V gostinskem lokalu je notranji nadzor vzpostavljen in se izvaja.

UVHVVR je pridobil informacijo, da naj bi se zgodil podoben dogodek z produktom istega proizvajalca  v letu 2017. UVHVVR tega dogodka ni obravnavala, ker takrat o tem ni bila obveščena. UVHVVR se je povezala s Policijo za namenom nadaljnje preiskave obeh primerov.

Podrobno poročilo

UVHVVR OU Ljubljana je bil v petek, 18.5.2018, ob 11.uri s strani Policijske uprave Moste obveščen o dogodku, ki se je zgodil 17.5.2018,  malo po 15.uri, v enem od gostinskih lokalov v Ljubljani.  

Gostja je naročila steklenico Radenske 0,25l,  katere vsebina je takoj ob zaužitju povzročila poškodbe ustne votline. Stranki se je na licu mesta ponudilo osnovno prvo pomoč,  potem pa so jo odpeljali na Nujno medicinsko pomoč UKC v Ljubljani. S seboj so odpeljali tudi steklenico s sporno vsebino.

Inšpektor UVHVVR je  18.5.2018 ob 11.50 izvedel inšpekcijski pregled  na mestu dogodka.  Ob začetku pregleda je bil tam prisoten tudi predstavnik Policije. Ob pregledu se je pregledalo in zabeležilo dejstva in dokaze v zvezi s sumom na zastrupitev:

 • pogovorilo z zaposleno, ki je stregla v času dogodka;
 • preverila se je sledljivost korak nazaj za  sporno pijačo;
 • kontaktiralo se je Inštitut za sodno medicino, UKC Ljubljana, od katerega se je pridobilo podatke o lotu spornega živila, podan nam je bil tudi rezultat analize, iz katerega je sledilo, da je vsebina steklenice močno alkalna;
 • v času pregleda se je obvestilo OU UVHVVR iz Murske Sobote, ki je pristojen za nadzor nad proizvajalcem pijače Radenska d.d., da prične z izrednim pregledom pri proizvajalcu;
 • v času vzorčenja se je izvedlo tudi vzorčenje 2 lotov istega živila, vzorce se je  takoj odpeljalo v uradni laboratorij – Nacionalni inštitut za zdravje, okolje in hrano.

Na podlagi pridobljenih podatkov se je zaključilo, da je bila stranki prodana zaprta steklenica omenjene pijače ( stranka je ni mogla sama odpreti, zato je za pomoč zaprosila natakarico, ki jo je odprla vpričo stranke). Gostinski lokal je sporno pijačo kupil pri enem od večjih trgovskih verig, v povezku več steklenic skupaj.

Popoldne je sledilo nadaljevanje inšpekcijskega pregleda, v okviru katerega se je pregledalo tudi:

 • postopke higienizacije steklovine in pribora;
 • hranjenje steklovine in pribora;
 • vrste vseh čistil in dezinfekcijskih sredstev, ki se uporabljajo v obratu;
 • način hranjenja  in ravnanja  z vsemi čistili.

Vsa čistila se je tudi dokumentiralo z namenom možne kasnejše identifikacije sporne vsebine.

 

Inšpektorica UVHVVR Murska Sobota je v petek, 18.5.2018,  izvedla izredni inšpekcijski pregled pri samem proizvajalcu. V okviru pregleda je preverila:

 • plan proizvodnje celotne šarže, proizvedene dne, 13.3 in 14.3.2018, vključno s spornim lotom 11L07309N;
 • tehnološki postopek pranja steklenic;
 • postopek evidentiranja nadzora nad kritičnimi kontrolnimi točkami v proizvodnji (pranje cevi, pranje steklenic, pregled opranih steklenic);
 • rezultate procesne kontrole tekom proizvodnje spornega proizvoda: kontrola parametrov v pralnem stroju, kontrola zamašenosti nivoja, detekcija kovin, kontrola zaostankov lužine v opranih steklenicah, podatke čiščenja linije;
 • analize internega laboratorija proizvajalca – kemijske in mikrobiološke za sporni proizvod;
 • varnostne liste za uporabljeno lužino in kislino;
 • izjave dobavitelja embalaže – steklenic;
 • sledljivost korak naprej/distribucijska lista.

Zaključki inšpekcijskega pregleda so pokazali, da ima proizvajalec vzpostavljen sistem preverjanja  postopkov pranja  linij kot tudi steklenic, ki jih uporablja v proizvodnji. Vsaka steklenica je pred pričetkom polnjenja avtomatsko pregledana, na voljo so bili tudi rezultati analiz, iz katerih sledi, da je sistem vzpostavljen in se tudi izvaja. V času proizvodnje spornega lota proizvajalec ni zabeležil nobenih odstopanj od ustaljeni postopkov.

Proizvajalec se je dne 18. 05. 2018 v skladu z dolžnostjo opredeljeno v 19. členu Uredbe 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, odločil za izvedbo preventivnega odpoklica spornega lota iz prometa. Informacija o tem je bila objavljena tako s strani proizvajalca kot tudi s strani  UVHVVR 18.5.2018.

Odprto steklenico s sporno vsebino je prevzela Inšpekcija UVHVVR in jo kot uradni vzorec dne 22.05.2018 odpremila v uradni laboratorij – Nacionalni inštitut za zdravje, okolje in hrano.

 

Inšpekcijski nadzor UVHVVR se je nadaljeval pri proizvajalcu dne 23.05.2018. Preverjalo se je zlasti:

 • sistem označevanja končnih izdelkov;
 • dokumentacijo notranjega nadzora  v delu, ki se naša na  pripravo in polnjenje naravne mineralne vode;
 • fizični nadzor preverjanja postopkov na polnilni liniji;
 • časovnico polnjenja spornega proizvoda;
 • stanje v prostorih za skladiščenje steklenic, skladiščenje alkalnih sredstev in kislin, skladišče praznih embalaž in dostope do teh prostorov;
 • postopke čiščenja; sezname čistil, ki jih uporablja proizvajalec;
 • lastni poskus spremljanja naraščanja pH glede na prisotnost lužine iz pralnega stroja v obravnavanem proizvodu;
 • analizne izvide lastnega vzorčenja sporne šarže proizvoda (NLZOH MB), iz katere je razvidno, da je lot polnjen istega dne skladen in varen;
 • analizne izvide rednega vzorčenja mineralne vode skladno z Pravilnikom o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi; (NLZOH MB)
 • tehnične zastoje na polnilni liniji – operativno tehnološki obratovalni list za dan 14.03.2018 (v primerjavi s poročili drugih dni ni ugotovljenih odstopanj);

UVHVVR je odvzela tudi  vzorec čistilnega sredstva, ki se uporablja  za čiščenje polnilnih linij in  steklenic z namenom morebitne  identifikacije vsebine v  sporni steklenički oziroma stopnjo ujemanja.

Dne 24.5.2015 je UVHVVR prejela rezultate analiz vzorcev prinesenih v uradni laboratorij:  

 • rezultati analiz dveh originalno zaprtih  vzorcevmineralne vode, ki so bili vzorčeni na mestu zastrupitve, so pokazali, da je v steklenicah naravna mineralna voda s pričakovanim pH;
 • rezultat analize steklenice s sporno vsebino (ki jo je zaužila stranka v gostinskem lokalu) je pokazal, da je vsebina močno alkalna (pH=14), izvedena pa je bila tudi analiza na vsebnost drugih elementov, s katerimi smo želeli potrditi sestavo čistil, ki se uporabljajo v gostinstvu oz proizvodnji živil;
 • rezultat analize koncentrata čistila, odvzetega pri samem proizvajalcu, glede na samo sestavo ni identična sestavi sredstva, ki se je nahajal sporni steklenički,
 • čistilna sredstva, ki so jih uporabljali v gostinskem obratu, so po izmerjenih lastnostih odstopala od sestave  vsebine sporne stekleničke.