Skoči na vsebino

NOVICA

7. APRIL – DAN ZDRAVJA

TUDI USTREZNO RAVNANJE Z ŽIVILI VPLIVA NA ZDRAVJE

Najpomembnejša naloga UVHVVR je učinkovito opravljanje strokovnih in nadzornih nalog s ciljem zagotavljanja varnosti v celotni prehranski verigi od vil do vilic. Potrebno je namreč obravnavati vse vidike proizvodnje v živilski verigi kot neprekinjeno vrsto od vključno primarne pridelave živalske krme do prodaje ali dobave živil potrošniku, ker ima lahko vsak člen te verige potencialen vpliv na varnost živil in zdravje potrošnikov.

 

Odgovornost za varno hrano je porazdeljena med vse deležnike v prehranski verigi – kmete, proizvajalce, trgovce, distributerje in POTROŠNIKE. Še tako skrbno proizvedeno živilo, ustrezno distribuirano in pravilno shranjeno v prodajnih vitrinah lahko postane za potrošnika nevarno, če po nakupu z njim nepravilno ravna.

 

Varno živilo je živilo, ki po uživanju ne povzroča negativnih vplivov na zdravje.

 

Različna živila zahtevajo različne pogoje shranjevanja in/ali priprave, zato je zelo pomembno, da potrošnik prebere označbe in navodila za shranjevanje ter pripravo živil.

 

Proizvajalci živil z upoštevanjem zakonodaje živila označujejo z obveznimi označbami pa tudi s prostovoljnimi z namenom, da se potrošnik seznani z vsemi pomembnimi informacijami, ki omogočajo zanj ustrezen nakup. Vendar je vse zaman, če potrošnik označb ne prebere.

Potrošnik je za varnost živil soodgovoren od trenutka, ko se odloči za nakup in živilo kupi. Živila, ki  zahtevajo posebne pogoje shranjevanja ali priprave je potrebno upoštevati! Brez upoštevanja navodil in izpolnjevanja navedenih pogojev obstaja velika verjetnost, da živilo ne bo ostalo varno kot je bilo pred nakupom. Zato je izredno pomembno, da potrošnik ob pripravi živil (čiščenju, pripravi za kuho ali uživanju) upošteva pravila dobre higienske prakse. Neupoštevanje osnovnih higienskih pravil predstavlja še vedno najpogostejši razlog za zastrupitve potrošnikov. Zato Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) poudarja, naj potrošniki:

  • preberejo označbe na živilu pred nakupom,
  • upoštevajo navodila za shranjevanje živil,
  • živila pripravljajo skladno z navodili in
  • upoštevajo dobro higiensko prakso.

 

Kaj dobra higienska praksa pomeni? Dobra higienska praksa vključuje med drugim:

  • ustrezno shranjevanje živil (temperatura, čista posoda, ki živilo zaščiti…),
  • čiste delovne pulte in opremo,
  • ločena uporaba pribora za pripravo živil, ki ne potrebujejo termične obdelave (sveža solata), od pribora, ki se uporablja za pripravo živil, ki zahtevajo termično obdelavo (meso) - deske in noža za rezanje mesa se ne sme uporabiti še za pripravo solate, če se ju prej temeljito ne opere in
  • ustrezno shranjevanje že pripravljenih jedi, ki jih lahko zaužijemo kasneje.

 

Potrošnik ima pravico do varnosti, obveščenosti in izbire, vendar ima tudi dolžnosti in odgovornosti. Potrebno je poiskati ustrezne informacije o živilih, brati označbe in upoštevati navodila proizvajalcev ter načela dobre higienske prakse pri pripravi obrokov.

Zavedati se moramo, da je hrana, ki ne ogroža zdravja potrošnikov, temelj zdrave prehrane in pomemben dejavnik varovanja zdravja.