Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Uredba EU št. 2015/2283 o novih živilih se v celoti uporablja

 

Dne 11.12.2015 je bila v Uradnem listu EU (L 327/1) objavljena nova Uredba (EU) št. 2015/2283o novih živilih in novih živilskih sestavinah, ki bo nadomestila obstoječo uredbo št. 258/1997. Nova uredba JE začela veljati dvajseti dan po objavi v UL - 15.12. 2015, v celoti pa se uporablja od 1. januarja 2018.

 

Osnovna definicija novih živil ostaja nespremenjena: gre za živila in živilske sestavine, ki se pred letom 1997 niso v večjem obsegu uporabljala v prehrani ljudi v Evropski Uniji. 

 

V novi uredbi so opredeljene tudi kategorije živil, ki do sedaj niso bile definirane kot nova živila oz. nove živilske sestavine, a so sestavljena, pridobljena ali proizvedena iz:

  • snovi mineralnega izvora;
  • iz živali ali njihovih delov (tudi insekti);
  • iz celičnih ali tkivnih kultur iz živali, rastlin, mikroorganizmov, gliv ali alg;
  • namensko proizvedenega nanomateriala;
  • vitaminov, mineralov in drugih snovi, ki so bili proizvedeni s postopki proizvodnje, ki se v Uniji pred 15. majem 1997 niso uporabljali za proizvodnjo živil;

Nova uredba določa poenostavljen postopek odobritve novega živila, kar pomeni, da nosilec živilske dejavnosti vlogo za odobritev novega živila posreduje direktno na Evropsko komisijo. To pomeni skrajšanje in poenostavitev postopka odobritve novega živila. Postopka dokazovanja snovne enakovrednosti namreč nova uredba ne določa, saj se odobritev novega živila po tej uredbi, nanaša izključno na novo živilo kot tako in ne na posameznega vlagatelja. Odobreno novo živilo bo uvrščeno na Seznam Unije in ga bo lahko tržil vsak nosilec živilske dejavnosti, ki se bo za to odločil in bo za tako dejavnost izpolnjeval pogoje.

 

Ta uredba tudi jasno določa postopek za priglasitev tradicionalnih živil v EU, torej novih živil, ki imajo dolgo tradicijo varne uporabe v državah, ki niso članice EU - tako imenovanih tretjih državah.

 

Besedilo nove uredbe se nahaja na spletni strani EUR - Lex.

 

Izvedbeno uredbo o oblikovanju seznama Unije novih živil lahko najdete na tem naslovu.

 

Več lahko preberete na spletni strani UVHVVR, na naslovu:http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zivila/nova_zivila/