Skoči na vsebino

NOVICA

Bolezen modrikastega jezika (BT)_Pričetek obdobja brez aktivnosti vektorjev

Na podlagi določb Direktive Sveta 2000/75/EC in v skladu z Uredbo (EU) št. 1266/2007, je bilo določeno obdobje brez aktivnosti vektorja od 7. 12. 2017 dalje. Predvidoma bo to obdobje trajalo do prve polovice aprila 2018.

Obdobje je bilo določeno na podlagi klimatskih pogojev, ki ne omogočajo aktivnosti vektorja, rezultatov entomološkega nadzora v skladu s točko 4 Priloge I Uredbe (EU) št. 1266/2007, analize podatkov entomološkega nadzora preteklih let in v skladu z zahtevami Priloge V Uredbe (EU) št. 1266/2007.

Pogoji za premike živali, ki so dovzetne za okužbo z boleznijo modrikastega jezika (domači in divji prežvekovalci), ki veljajo v tem obdobju, so na voljo na spletni strani www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/bmj_bolezen_modrikastega_jezika/obdobje_brez_aktivnosti_vektorja_in_pogoji_za_premike/.