Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Spremembe fitosanitarnih zahtev za uvoz in premeščanje rastlin in rastlinskih proizvodov v Evropsko unijo

Evropska komisija je sprejela spremembe prilog Direktive Sveta 2000/29/ES o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ki se začnejo uporabljati od 1. januarja 2018.  Nove zahteve so uvedene zaradi preprečevanja tveganja za vnos in širjenje novih nevarnih škodljivih organizmov rastlin na območje EU. Zato uvoznike, distributerje in pridelovalce določenih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov obveščamo o nekaterih novostih v zvezi s fitosanitarnimi zahtevami za uvoz in premeščanje rastlin in rastlinskih proizvodov v Slovenijo oz. na EU območje. 

Novost je, da bo za uvoz plodov paradižnika in nekaterih vrst agrumov  iz tretjih držav (nečlanic EU)  obvezna prijava pošiljke fitosanitarnim inšpektorjem na prvem vstopnem mestu v EU (Luka Koper, Letališče Brnik in pošta Ljubljana). Enak režim bo veljal tudi za uvoz plodov granatnega jabolka iz Afrike in nekaterih držav: Izraela, Zelenortskih otokov, Svete Helene, Madagaskarja, Reuniona in Mauriciusa. Navedene vrste pošiljk bo moralo obvezno spremljati tudi fitosanitarno spričevalo, ki ga bo izdal pristojni fitosanitarni organ države izvoznice. 

Dejavnost uvoza navedenih vrst plodov bodo po 1. januarju 2018 lahko opravljali le uvozniki, ki so vpisani v FITO register za namene uvoza sadja in zelenjave pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).  Za vpis v navedeni register se pri UVHVVR vloži vlogo na predpisanih obrazcih, ki so dostopni tukaj.

Za uvoz določenih vrst rastlin, rastlin za saditev, plodov in lesa s poreklom iz nekaterih tretjih držav, bo moralo fitosanitarno spričevalo vsebovati dopolnilne izjave pristojnih organov držav izvoznic, da so izpolnjene posebne zahteve glede odsotnosti določenih nevarnih škodljivih organizmov rastlin.

Podrobnejše informacije o uvoznih zahtevah za posamezne vrste rastlin in rastlinskih proizvodov so dostopne tukaj:

Nove zahteve so tudi v zvezi s premeščanjem določenih rastlin znotraj EU in sicer za rastline za saditev (razen semen) bresta ter za rastline (razen plodov in semen) karijevca in kojsije. Po 1. januarju 2018 bo obveza izdajati rastlinske potne liste v primeru premeščanja rastlin za saditev bresta do tržnih pridelovalcev oziroma tistih, ki se poklicno ukvarjajo z rastlinsko pridelavo, torej v primeru premeščanja do gozdnih in okrasnih drevesnic ali v primeru premeščanja gozdnega reprodukcijskega materiala v gozdne sestoje. Za rastline karijevca in kojsije pa bo obvezno izdajati rastlinske potne liste v primeru premeščanja do maloprodaje. Vsi pridelovalci in distributerji, ki se ukvarjajo z navedeno dejavnostjo, morajo pri UVHVVR pravočasno vložiti vlogo za izdajo ali razširitev dovoljenja za izdajanje rastlinskega potnega lista na obrazcih, ki so dostopni tukaj.

Več informacij o spremembah prilog Direktive Sveta 2000/29/ES je dostopnih tukaj.